Sığortalı depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

1 il

12%

3%

3%

Aylıq

12%

3%

3%

Aylıq

2 il

12.5%

3%

3%

Aylıq

12.5%

3%

3%

3 il

13%

3%

3%

Aylıq

Məbləğ

Müddət

12

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%