Maximum Depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

1 il

13%

3.00%

3.00%

Müddətin sonunda

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

2 il

14%

3.00%

3.00%

Müddətin sonunda

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

3 il

15%

3.00%

3.00%

Müddətin sonunda


1. Yatırım imkanı verilmir.
2. İllik hesablanacaq faizlər müddətin sonunda ödənilir.

3. Bu əmanət sizə depozit məbləğinin müddətin sonunda 50% artımına imkan verir.

Məbləğ

Müddət

12

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%