Tələbli depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

200 AZN (USD, EUR)

Müddətsiz

4.00%

1.00%

1.00%

İstənilən vaxt

Məbləğ

Müddət

12

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%