Aylıq depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddət

Hər ay (AZN)

Hər ay (USD)

Hər ay (EUR)

Minimal məbləğ

200 AZN (USD, EUR)

1 ay

4.50%

3.0%

3.0%

2 ay

5.00%

3.0%

3.0%

3 ay

5.50%

3.0%

3.0%

4 ay

6.00%

3.0%

3.0%

5 ay

6.50%

3.0%

3.0%

6 ay

7.00%

3.0%

3.0%

7 ay

7.50%

3.0%

3.0%

8 ay

8.00%

3.0%

3.0%

9 ay

8.50%

3.0%

3.0%

10 ay

9.00%

3.0%

3.0%

11 ay

10.00%

3.0%

3.0%


1. Yatırım imkanı verilmir. Əmanət müqaviləsi 1-11 ay müddətinə bağlanılır.
2. Əmanət vaxtından əvvəl pozularsa AZN-də illik 2%, xarici valyutada illik 1% dərəcəsi ilə ödəniləcək .

Məbləğ

Müddət

3

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%