Avans depozit

Şərtlər

Minimal məbləğ

Müddəti

AZN

USD

EUR

Ödənişlər

Minimal məbləğ 200 AZN (USD, EUR)

1 il

11%

2.75%

2.75%

Müddətin əvvəlində

2 il

10%

2.50%

2.50%

3 il

9%

2.25%

2.25%

1. Yatırım imkanı verilmir.
2. İllik hesablanacaq faizləri əmanəti yerləşdirdiyi gün götürmək imkanı verilir.

Məbləğ

Müddət

12

Faizlərin ümumi məbləği

0AZN

Hər ay ödənilən faiz

0AZN

Faiz dərəcəsi

0%