İnternet bankçılıq
932

Sizə geri dönəcəyik

Sizin sorğunuz göndərildi

Yaxın zamanda sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Bu səhifədə NBCBank-ın iqtisadi fəaliyyətini izləməyə imkan verən zəruri məlumatları əks etdirilib. Bu məlumatlara təqdimatlar, maliyyə göstəriciləri, illik hesabatlar, reytinqlər və s. daxildir. Bu hesabatların yerləşdirilməsi NBCBank-ın fəaliyyətinin şəffaflığının göstəricisidir.

Pul Hərəkəti
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 87.3 KB
Mənfəət və Zərər
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 101.53 KB
Valyuta Riski
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 112.8 KB
Maliyyə Vəziyyəti
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 100.2 KB
Likvidlik riski
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 80.5 KB
Kredit riski
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 53.42 KB
Kapital
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 92.2 KB
Faiz Riski
Yükləmə tarixi: 31.10.2019
Yükləmək 55.63 KB
Maliyyə vəziyyəti Yükləmək 10.53 KB
Daxili komitələr Yükləmək 7.38 KB

Yarandığı gündən etibarən "NBCBank" Azərbaycan əhalisinə yüksək keyfiyyətli bank xidmətləri göstərməyə çalışır.

"NBCBank"-ın etibarlı və dinamik maliyyə təşkilatı qismində nüfuzu, müştərilərin tələbatının yüksək səviyyədə ödənilməsinə və bankın ən vacib məqsədlərinə nail olmasına kömək etməklə yanaşı, həm də bankın aparıcı maliyyə təşkilatı qismində beynəlxalq aləmdə tanınmasına şərait yaradır.Bunun göstəricisi olaraq bankımız bir çox mükafatlara layiq görülüb.